FantaSTikon, izdanje sedmo

Tema ovogodišnjeg FantaSTikona: Narodne priče naših krajeva

Način održavanja: hibridno
Discord: predavanja, kvizevi i slično (link za server)
Uživo: pripovijedanje narodnih predaja i igranje društvenih igara