m
Back to Top


Aukcija desetljeća

Donesi novo ili rabljeno, prodaj, kupi/pokloni, ponudi angažman. Reci: Klaža. Make it so! U aukciju prihvaćamo sve predmete i usluge koje se može povezati s redovnim radom udruge (fantastika, znanstvena fantastika, igre) i/ili podtemama bilo kojeg od održanih 10 FantaSTikona (Želite nekom nacrtati zombie portret? Nudite mumijino donje rublje? Prihvaćamo!) Napomena: prvih pola sata prikupljamo stvari i usluge. Ne prije. Ne kasnije. Obavezno navesti početnu cijenu prilikom predaje stvari i usluga za aukciju. Nudite li uslugu potrebno predati voucher za istu i kratki opis usluge i referenci ponuđača.
Marko Mlinar: Sudionik niza F&SF konvencija u Hrvatskoj. Suosnivač udruge F&ST. Skupljač (hrčak) svega i svačega. Voditelj prve FantaSTikonove aukcije.