Arhiva

Osma konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 28. do 30. listopada 2022. online (Discord),  sa sjedištem na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2022.

FantaST 4: Datoteke iz knjige mrtvih (zbirka kratkih žanrovskih priča)

 

Sedma konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 29. do 31. listopada 2021. online (Discord), sa sjedištem na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2021.

FantaST 3: Priče, legende i laži (zbirka kratkih žanrovskih priča)

 

Šesta konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 17. do 19. srpnja 2020. online (Discord), sa sjedištem na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2020.

FantaST 2: Pasta Italiana al mare (zbirka kratkih žanrovskih priča)

 

Peta konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 15. do 17. ožujka 2019. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2019.

FantaST 1: Svemir na Crvenom trgu (zbirka kratkih žanrovskih priča)

 

Četvrta konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 16. do 18. ožujka 2018. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2018.

 

Treća konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 17. do 19. ožujka 2017. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2017.

10 po 100: Treća ZBIRKA drabble-a.

 

Druga konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike i prva Super Hrvatska Igračka Konvencija održane od 22. do 24. srpnja 2016. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2016.

10 po 100: Druga ZBIRKA drabble-a.

 

Prva konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 17. do 19. srpnja 2015. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2015.

10 po 100: Prva ZBIRKA drabble-a.