Uvod u kreativno pisanje - Masterclass

Zoran Živković

"Uvod u kreativno pisanje"
Profesor Zoran Živković održaće predavanje kojim počinje svoj kurs kreativnog pisanja umetničke proze na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. (1:15)
Nakon toga slijedi pauza u kojoj se može poslušati BBC adaptacija priče „The Train“ Zorana Živkovića. (0:15)
Komentari na priče koje su poslali polaznici Masterclassa (1:15)