Omiška gusarska bajka, ilustrirana bajka

Julija Tomasović

Autorica će opisati proces nastanka teksta po istoimenoj predstavi Omiška gusarska bajka. Opisat će koji su povijesni elementi u sadržaju, a koji fikcija.

Autorica, ujedno i učiteljica, iznijet će mogućnost primjene knjige u nastavi. Lektorica će iznijeti analizu književne vrste.

Predstavljanje ilustracija. Ilustrator će predstaviti svoj stvaralački opus i kako ga je prilagodio ilustracija ove bajke, te će opisati i prikazati proces razrade likova.