Morska čudovišta - od mašte do zbilje

Aleksandar Žiljak

Aleksandar Žiljak je poznati konvencijski predavač, redoviti gost na većini naših konvencija, a i na ponekoj u inozemstvu.

Morska čudovišta još su od antike ispunjavala pomorce strahom. Morske zmije, krakeni, balene, divovske lignje - neka su ostala u domeni mašte, a za neka se pokazalo kako su sasvim stvarna. O svemu tome u predavanju Aleksandra Žiljka.