Bacite oko i na nas! Mordokon, Olympos i Slavonikon

Kulturni centar Požega, Klub Titan Atlas i SF&S udruga Mordele

Predstavljanje ovogodišnjeg Slavonikona, Olymposa i Mordokona, ideje i izvedbe programa.

Udruga Mordele je neprofitna organizacija posvećena promoviranju fantastike, znanstvene fantastike te izgradnji kvalitetnih međuljudskih odnosa na području Istre, Hrvatske i inozemstva.
Facebook
Udruga Kulturni centar Požega se bavi promocijom kulture grada, odnosno promocijom kulturalnog sadržaja, umjetnosti, sporta, glazbenih događanja, te ostalih konstruktivnih aktivnosti koje doprinose razvoju kulture na našem lokalnom području.
Facebook
Instagram
Udruga ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije "Klub Titan Atlas" grupa je ljudi posvećena znanstvenofantastičnoj i fantazijskoj literaturi i umjetnosti te igrama. Osnovana je s ciljem edukacije i promicanja znanstvenofantastične i fantazijske kulture u Osijeku i Hrvatskoj.
Web
Facebook