Okrugli stol o stanju domaće fantastike

Dalibor Perković

Redovno konvencijsko palamuđenje o stanju u domaćem žanru, pisanju, izdavaštvu i srodnim područjima