Okrugli stol o stanju domaćeg SF-a

Dalibor Perković – Izitpajn

Navodno, SF konvencije se vrte oko SF uradaka i, opet navodno, postoje neki ljudi u Hrvatskoj koji urađuju sličnu vrstu gorespomenutih uradaka pri čemu se isti susreću sa stanovitim problemima logističke i egzistencijalne naravi. Pošto je tradicija redovnog godišnjeg sastančenja poradi lamentacija na ovu temu pomalo zamrla, FantaSTikon je pogodna prigoda za duhovnu obnovu ove stare domaće tradicije.