Transhumanizam, PR ili filozofija i “Spekulativna fikcija – prošlost, sadašnjost, budućnost”

Davorin Horak

Priča o transhumanizmu u SF-u s analizom u romanu Dina Buzzatija “Veće od života”, romanom koji se smatra začetnikom ozbiljnog, suvremenog talijanskog SF-a, objavljenog u sklopu EU projekta “Spekulativna fikcija – prošlost, sadašnjost, budućnost” nakladnika Hangar 7.

https://sf.hangar7.hr/portfolio/vece-od-zivota