Gluma u cosplay-u – kako napraviti dobar nastup

Bogdan Čurguz

Cosplay čine dve reči – Cos za kostim i Play za igru tj. nastup. Nastup je sastavni deo kospleja čini i veoma značajan deo opšteg utiska. U okviru ovog predavanja bavićemo se analizom uspešnih kosplej nastupa sa takmičenja u regionu. Cilj je da se publici prikaže značaj nastupa I da im se prenesu ideje I saveti za osmišljavanje I izvođenje atraktivnih nastupa.