Rusija - zemlja kontrasta

Svjetlana Bilota

Upoznavanje sa osnovnim podacima vezanim za statistiku, zemljopisni položaj, jezik, tradicije i sl. Na kraju prezentacije, članovi ruske udruge IZVOR će predstaviti rusku kuhinju te napraviti malu degustaciju iste.