Predstavljanje autora

Ed Barol

Predstavljanje autora kao posebnog gosta na Fantastikonu.
Predstavljanje uz izdavača romana ( Inverzija ), predstavljanje pisca, nekoliko riječi o piscu, o tome što je objavio, gdje i nagradama pisca. Razgovor o prvom romanu i najava drugog romana koji izlazi iz tiska. Zajedno sa urednikom, izdavačem koji bi predstavio te romane.