Završna svečanost

Kratke zahvale volonterima, organizatorima i donatorima te objava podtema desetog FantaSTikona.