Arhiva

Prva konvenciju fantastike, igre i znanstvene fantastike održana od 17. do 19. srpnja 2015. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2015.


Druga konvenciju fantastike, igre i znanstvene fantastike i prva Super Hrvatska Igračka Konvencija održane od 22. do 24. srpnja 2016. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu:

FantaSTikon 2016.